1. Przesłać na adres e-mail: fmjspj@gmail.com zamówienie zawierające zdjęcie lub skan „Zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni. W zamówieniu prosimy o podanie kodu produktu z naszego sklepu, numeru PESEL oraz telefonu kontaktowego.
 2. Po otrzymaniu zamówienia, w oparciu o przesłane dane sporządzamy fakturę „Pro Forma”, którą wysyłamy na adres email zamawiającego. Zamówiona broń zostaje zarezerwowana na okres 7 dni od momentu wystawienia faktury „Pro Forma” do momentu otrzymania wpłaty.
 3. Po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym wpłaty zamówiona broń staje się własnością kupującego i zostaje wycofana z oferty sklepu.
 4. Zakupioną broń należy odebrać osobiście w siedzibie firmy lub ustalić telefonicznie warunki dowozu (jeżeli wcześniej dowóz nie został ustalony).
 5. W dniu odbioru otrzymają Państwo fakturę datowaną zgodnie z dniem odbioru/ dostawy, umożliwiającą rejestrację zakupionej broni w ustawowym terminie.
 1. Przesłać na adres e-mail: fmjspj@gmail.com zamówienie zawierające zdjęcie lub skan obu stron głównych „Legitymacji Posiadacza Broni” oraz strony, na której wpisana jest broń w zamawianym kalibrze. W zamówieniu należy podać kod produktu z naszego sklepu oraz ilość zamawianej amunicji. Prosimy również o podanie numeru i serii Dowodu osobistego oraz telefonu kontaktowego.
 2. Po otrzymaniu zamówienia, w oparciu o przesłane dane sporządzamy fakturę „Pro Forma”, którą wysyłamy na adres email zamawiającego. Zamówiona amunicja zostaje zarezerwowana na okres 7 dni od momentu wystawienia faktury „Pro Forma” do momentu otrzymania wpłaty.
 3. Po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym wpłaty zamówiona amunicja staje się własnością kupującego.
 4. Zakupioną amunicję należy odebrać osobiście w siedzibie firmy lub ustalić telefonicznie warunki dowozu (jeżeli wcześniej dowóz nie został ustalony).
 5. W dniu odbioru otrzymają Państwo amunicję wraz z fakturą zakupu.
 1. Przesłać na adres e-mail: fmjspj@gmail.com zamówienie zawierające kod produktu z naszego sklepu, ilość zamawianego towaru oraz dane do wysyłki.
 2. Otrzymają Państwo informację zwrotną z potwierdzeniem czy żądana ilość towaru jest dostępna oraz określeniem kosztów wysyłki.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym towar zostanie wysłany wraz z fakturą zakupu.

Shopping Cart

Back to shop

Cart is empty.

 

You can try some popular tags here: